Kontakt!

+385 91 722 3209

E-learning

Academia je online platforma za edukaciju koju je razvila tvrtka ITEO expert AI d.o.o.

Web aplikacija za online učenje

Web aplikacija Academia omogućuje:

Individualnu registraciju korisnika i prikupljanje podataka

Odabir iz kataloga edukacija

Pregled video sadržaja

Rješavanje online testa

Dodjelu personaliziranog certifikata

Detaljni uvid u statistiku sudjelovanja i prolaznosti na online testu

Registracija i prijava korisnika

Prijava korisnika

Registracija korisnika

Registracija
korisnika / Affiliate

Aplikacija razlikuje već registrirane korisnike i onemogućuje ponovnu registraciju ukoliko je korisnik već u bazi podataka

Academia omogućuje brendirani pristup posebnim sadržajima koji su dostupni samo za korisnike koji se registriraju putem affiliate linka.Ukoliko je korisnik već registriran, omogućiti će mu se pristup affiliate sadržajima na već postojećem korisničkom profilu.

Pregled kataloga edukacija

Nakon registracije i odobrenja registracije korisnika, omogućuje se uvid u katalog edukacija

Dostupne edukacije

Korisnik može pristupiti video sadržaju, online testu i certifikaciji.

Edukacije u najavi

Korisnik ne može pristupiti video sadržaju, online testu i certifikaciji do trenutka objave edukacije, ali vidi dostupnost

Započete edukacije

Korisnik je započeo gledanje video sadržaja, ali nije disegao zadani postotak pregledavanja sadržaja.

Završene edukacije

Korisnik je pregledao video sadržaj i pristupio testu. Ukoliko je zadovoljio test, dodjelio mu se personalizirani digitalni certifikat.

Odabir edukacije

Nakon odabira željene edukacije, korisniku se prikazuju:

Detalji o edukaciji.

Dostupnost edukacije, informacija o broju bodova, postotak odgledanosti videa, informacije o riješenosti testa i informacije o certifikatu

Pokretanje video sadržaja.

Sekcija za razmjenu komentara s drugim korisnicima na temu edukacije.

Komentare je moguće objaviti kao anonimni sudionik ili s imenom i prezimenom. Anonimno komentiranje je moguće isključiti na zahtjev organizatora edukacije.

Pregled video sadržaja

Nakon pokretanja videa korisniku se otvara player sa sljedećim karakteristikama:

Play/pause

Isključenje tona

Prikaz preko cijelog zaslona

Video je moguće samo vratiti unatrag, ali nije ga moguće „seekati”

Video je moguće samo vratiti unatrag, ali nije ga moguće „seekati” na neodgledani dio.

na neodgledani dio.

Ukoliko korisnik nema fokus na prozoru video sadržaja,

Ukoliko korisnik nema fokus na prozoru video sadržaja, video se pauzira dok se korisnik ne vrati na prozor. (onemogućuje se reprodukcija videa u pozadini)

video se pauzira dok se korisnik ne vrati na prozor. (onemogućuje se reprodukcija videa u pozadini)

Pristup testu se omogućuje tek nakon određenog postotka pregleda

Pristup testu se omogućuje tek nakon određenog postotka pregleda sadržaja.

sadržaja.

Pristupanje testu i rješavanje testa

Kada je zadovoljen kriterij za pregledavanje video sadržaja, moguće je pristupiti testu.

Prvi prozor s upozorenjem prikazuje informacije o potrebnom postotku za

Prvi prozor s upozorenjem prikazuje informacije o potrebnom postotku za polaganje testa i informaciju o vremenskom roku od 90 minuta za rješavanje testa.

polaganje testa i informaciju o vremenskom roku od 90 minuta za rješavanje testa.

Nakon potvrde upozorenja otvara se test koji može imati formu

Nakon potvrde upozorenja otvara se test koji može imati formu tekstualno/slikovnog pitanja.

tekstualno/slikovnog pitanja.

Odgovori su u formatu jednostrukog (radiobutton) ili

Odgovori su u formatu jednostrukog (radiobutton) ili višestrukog izbora (check box).

višestrukog izbora (check box).

Nakon riješenog testa korisnik dobije informaciju da li je uspješno

Nakon riješenog testa korisnik dobije informaciju da li je uspješno riješio test i u kojem postotku. Obavijest se prikazuje u aplikaciji te se šalje korisniku na mail.

riješio test i u kojem postotku. Obavijest se prikazuje u aplikaciji te se šalje korisniku na mail.

Točni odgovori na pitanja su dostupni tek nakon isteka roka

Točni odgovori na pitanja su dostupni tek nakon isteka roka valjanosti edukacije, kako bi se spriječilo prosljeđivanje točnih odgovora drugim korisnicima.

valjanosti edukacije, kako bi se spriječilo prosljeđivanje točnih odgovora drugim korisnicima.

Dodjela certifikata

Nakon uspješno riješenog testa korisniku se dodjeljuje PERSONALIZIRANI certifikat u PDF formatu

Korisnik ima uvid u sve pregledane edukacije i certifikate u svom korisničkom sučelju:

Izrada izvještaja posjećenosti i prolaznosti

Nakon isteka roka valjanosti edukacije organizatoru ustupamo detaljan izvještaj o posjećenosti i prolaznosti edukacije.

Ime

Prezime

E-mail

Privola

Prvi pristup

Zadnji pristup

Pregledani postotak

Minimalni postotak

Zadovoljen minimum

Početak

Završetak

Broj točnih odgovora

kontaktirajte nas

I vi želite biti online?

Ostanite u tijeku s novostima.
Primajte obavijesti!